Αρχές & Φιλοσοφία

Η παροχή ποιοτικής και οικονομικά προσιτής φαρμακευτικής αγωγής σε όλους τους ανθρώπους του πλανήτη, με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη.

philosophy

Οι Αρχές μας

Αφοσίωση στην ευημερία των ασθενών μας: Ενεργούμε με κύριο μέλημα το όφελος των ασθενών. Αυτός είναι ο σκοπός της εταιρείας μας και θα αποτελεί πάντα βασική μας προτεραιότητα.
 
Επαγγελματισμός και ακεραιότητα: Η επιστημονική έρευνα και η συνέπεια είναι μέσα στο DNA μας. Προσπαθούμε να ενεργούμε με τα πιο υψηλά επαγγελματικά πρότυπα και με ακεραιότητα.
 
Πάθος για ότι κάνουμε: Είμαστε υπερήφανοι γιατί οι εργαζόμενοί μας έχουν πάθος για το αντικείμενό  μας. Η διαχρονικότητά μας οφείλεται εν μέρει σε αυτή τη βασική αρχή και εν μέρει σε ένα ανταποδοτικό εργασιακό περιβάλλον. Το να ανήκεις στην οικογένεια της Medochemie δίνει επίσης ευκαιρίες συμμετοχής σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, σε αθλητικές και άλλες κοινωφελείς δραστηριότητες.
 
Προσελκύουμε, αναπτύσσουμε, εκπαιδεύουμε και κρατάμε τους καλύτερους: Στόχος μας είναι να προσελκύουμε τους καλύτερους και να τους εκπαιδεύουμε πάνω στη δουλειά. Παράλληλα, διασφαλίζουμε ότι οι προσπάθειές τους αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται.
 
Ευελιξία και διαρκής δυνατότητα προσαρμογής, ενώ παραμένουμε αμετακίνητοι στη δέσμευσή μας για ποιότητα: Παραμένουμε πιστοί στις βασικές αρχές που έχει η εταιρεία από την ίδρυσή της, αποφεύγοντας περιττές διοικητικές διαβαθμίσεις και όντας ευέλικτοι και δεκτικοί στις αλλαγές, ανταποκρινόμαστε άμεσα σε καταστάσεις που μεταβάλλονται. Παράλληλα, η δέσμευσή μας στην ποιότητα είναι ακλόνητη και χωρίς συμβιβασμούς. Είναι μία πρακτική που αφορά όλους στην εταιρεία.