Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο είναι πρωταρχικής σημασίας για τη Medochemie, μία εταιρεία με οικολογική συνείδηση και ανθρώπινο πρόσωπο. Θεωρούμε την προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την κοινωνική συμμετοχή βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας.

Πιστεύουμε ακράδαντα σε μία οικολογική πολιτική και είμαστε συνιδρυτές της Green Dot, μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που διαχειρίζεται και ανακυκλώνει απόβλητα συσκευασίας. Η Medochemie έχει ιδρύσει την ''Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας'', με συμβουλευτικό ρόλο σε ζητήματα ενέργειας και περιβάλλοντος. Ο Όμιλος ολοκλήρωσε την εγκατάσταση ενός συστήματος φωτοβολταϊκών, παραγωγικής ισχύος 150kW, σε μία από τις εργοστασιακές μας μονάδες, με στόχο τη μείωση της παραγωγής CO2 στους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς πέρα των 160.000kg/ετησίως.

Οι άνθρωποι της Medochemie αποδεικνύουν έμπρακτα την περιβαλλοντική τους συνείδηση μέσω του εθελοντισμού και της υποστήριξης διεθνών και τοπικών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Η Medochemie συμμετέχει σε πολλές και διαφορετικές οικολογικές εκδηλώσεις. Ανάμεσα σε άλλες δραστηριότητες, οργανώνουμε και συμμετέχουμε σε δενδροφυτεύσεις, καθαρισμό ακτών και σε προγράμματα με στόχο την οικολογική ευαισθητοποίηση.

Η Medochemie στηρίζει τις αξίες και τις δραστηριότητες που προάγουν έναν υγιή τρόπο ζωής και συμβάλλουν στην κοινωνική πρόοδο.

Αναγνωρίζοντας τη συμβολή του αθλητισμού στη σωματική υγεία και στη συνολική ευημερία της κοινωνίας, στηρίζουμε ολόψυχα τους αθλητές μας και ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των νέων μας στον αθλητισμό.

Η Medochemie πιστεύει ότι η ανάπτυξη έχει ανθρώπινο πρόσωπο. Η εταιρεία μας έχει προσφέρει φάρμακα στον Παγκύπριο Σύνδεσμο για την Καταπολέμηση της Μάστιγας της Πείνας. Οι γιατροί που συνεργάζονται με την οργάνωση έχουν προσφέρει δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες στην Τανζανία και την Ουγκάντα, δύο από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου.