Διασφάλιση Ποιότητας

Στη Medochemie θεωρούμε ευθύνη μας να καθορίσουμε και να ακολουθούμε τις πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου.

quality

Διασφάλιση Ποιότητας

Η ποιότητα ενός φαρμακευτικού προϊόντος καθορίζεται από την αθροιστική επίδραση όλων των παραγόντων που εμπλέκονται άμεσα και έμμεσα στη διαδικασία παραγωγής, όπως οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, τα υλικά, η εργασία και το προσωπικό.
 
Η ποιότητα αποτελεί συλλογική ευθύνη όλων των εργαζομένων. Η Πολιτική Ποιότητας της Medochemie επιτυγχάνεται μέσω της δέσμευσης και συλλογικής προσπάθειας των εργαζομένων από όλα τα τμήματα.

Το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας επιβλέπει και συντονίζει την ανάπτυξη και τη διατήρηση του συστήματος ποιότητας. Αυτό είναι αποτέλεσμα δοκιμών, πιστοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου των υλικών, των εγκαταστάσεων, των συστημάτων και των διαδικασιών.

Πριν τα φάρμακά μας φτάσουν στην αγορά  υπόκεινται σε μία σειρά από αυστηρούς μεθοδικούς ελέγχους και δοκιμές, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Θεωρούμε την ποιότητα ουσιαστική για τη βιωσιμότητα της εταιρείας μας.

Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική (GMP)

Στη Medochemie θεωρούμε ευθύνη μας να καθορίσουμε και να ακολουθούμε τις πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, διασφαλίζοντας ότι τα εργοστάσιά μας λειτουργούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (GMP), όπως υπαγορεύεται από τις οδηγίες της Ε.Ε.: "Κανόνες που Διέπουν τα Φαρμακευτικά Σκευάσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση".

  •   Η διαδικασία παραγωγής καθορίζεται σαφώς, ελέγχεται σε κάθε επίπεδο και πιστοποιείται ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια και      συμμόρφωση με τις προδιαγραφές
  •   Οι οδηγίες και οι διαδικασίες είναι γραμμένες απλά και κατανοητά
  •   Οι συνεργάτες μας είναι άρτια εκπαιδευμένοι
  •   Τηρούνται αρχεία για κάθε στάδιο και διαδικασία που ακολουθείται
  •   Αξιολογείται κάθε αλλαγή στη διαδικασία
  •   Κάθε παρτίδα μπορεί να εντοπιστεί ανά πάσα στιγμή και να ανακληθεί ακόμα και αν έχει διοχετευτεί στην αγορά
  •   Εξετάζονται οι αποκλίσεις και τα αίτια ποιοτικών προβλημάτων και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθεί η επανάληψή τους
  •  Κάθε αίτημα ερευνάται και αντιμετωπίζεται πάντα

Η Medochemie διαθέτει πιστοποιήσεις από την ΕΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου, την αρχή Χορήγησης Θεραπευτικών Αγαθών (TGA) της Αυστραλίας και από τα Υπουργεία Υγείας πολλών χωρών σε όλον τον κόσμο, έχοντας υποβληθεί με επιτυχία στους σχετικούς ελέγχους για Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική.

Επιπλέον, η Κύπρος είναι πλήρες μέλος της PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme), κάτι που επιτρέπει την αναγνώριση Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής μεταξύ των μελών της PIC/S.

ISO 13485 – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Medochemie έχει λάβει πιστοποίηση ISO 13485:2016 για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

Μπορείτε να βρείτε την Πολιτική Ποιότητας μας ΕΔΩ