15
15 Υπερσύγχρονες Παραγωγικές Μονάδες
15
15 Υπερσύγχρονες Παραγωγικές Μονάδες
28%
28% του συνόλου των Κυπριακών εξαγωγών
28%
28% του συνόλου των Κυπριακών εξαγωγών
5145
5.145 άδειες κυκλοφορίας
5145
5.145 άδειες κυκλοφορίας
500
500 συνδυασμούς φαρμακευτικών προϊόντων
500
500 συνδυασμούς φαρμακευτικών προϊόντων
2000
2000 εργαζόμενοι
2000
2000 εργαζόμενοι
19
Γραφεία σε 19 χώρες
19
Γραφεία σε 19 χώρες
122
Πωλήσεις σε 122 χώρες
122
Πωλήσεις σε 122 χώρες

Η παροχή ποιοτικής και οικονομικά προσιτής φαρμακευτικής αγωγής σε όλους τους ανθρώπους του πλανήτη, με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη.

 

Οι δραστηριότητες μας

Προϊόντα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Καριέρα
Συνεργάτες