13
13 Υπερσύγχρονες Παραγωγικές Μονάδες
13
13 Υπερσύγχρονες Παραγωγικές Μονάδες
28%
28% του συνόλου των Κυπριακών εξαγωγών
28%
28% του συνόλου των Κυπριακών εξαγωγών
4355
4.355 άδειες κυκλοφορίας
4355
4.355 άδειες κυκλοφορίας
630
630 συνδυασμούς φαρμακευτικών προϊόντων
630
630 συνδυασμούς φαρμακευτικών προϊόντων
1880
1880 εργαζόμενοι
1880
1880 εργαζόμενοι
21
Γραφεία σε 21 χώρες
21
Γραφεία σε 21 χώρες
107
Πωλήσεις σε 107 χώρες
107
Πωλήσεις σε 107 χώρες

Η παροχή ποιοτικής και οικονομικά προσιτής φαρμακευτικής αγωγής σε όλους τους ανθρώπους του πλανήτη, με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη.

Web_banner.jpg
 

Οι δραστηριότητες μας

Προϊόντα

Εταιρικό βίντεο

Αναπτύσσουμε, κατέχουμε άδειες παραγωγής, παρασκευάζουμε, εμπορευόμαστε και διαθέτουμε στην αγορά επώνυμα γενόσημα και Super-γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς επίσης και προϊόντα δικής μας ευρεσιτεχνίας.

Από την έδρα μας στην Ευρώπη, μέχρι την Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ασία και την Αμερική η πορεία μας είναι μία δραστήρια επέκταση σε υποσχόμενες αγορές σε όλο τον κόσμο.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Καριέρα
Συνεργάτες