Καριέρα

Οι άνθρωποί μας είναι το μεγαλύτερό μας πλεονέκτημα. Είναι η βάση της συνεχούς επιτυχημένης μας πορείας και μια εγγύηση για το μέλλον μας!

Ηλεκτρονική Αίτηση για μελλοντικές Θέσεις

Αίτηση Πρόσληψης 

 
(*)
  Παρακαλώ επιλέξτε μία ή περισσότερες θέσεις οι οποίες θα σας ενδιέφεραν για μελλοντική τοποθέτηση (*):


(*)
     
     
     
     
     
(*)
      

Ακαδημαϊκά προσόντα 

Αναφέρετε τα ακαδημαϊκά προσόντα μέσης, ανώτερης, μεταπτυχιακής ή άλλης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης αρχίζοντας από το πιο πρόσφατο  

Ξένες γλώσσες

 

Άλλες γλώσσες: Γράψετε την γλώσσα Κατανόηση Ομιλία Γραφή
  Ακουστική Κατανόηση Ανάγνωση Συνομιλία Ομιλία/Παρουσίαση  

 

Προϋπηρεσία