Η Medochemie πρωτοστατεί στην πράσινη μετάβαση με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων συνεχίζει να πρωτοστατεί η μεγαλύτερη Φαρμακοβιομηχανία της Κύπρου Medochemie, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πράσινη μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Με σταθερό προσανατολισμό και συνέπεια σε δραστηριότητες και καινοτομίες που αφορούν στην πράσινη ενέργεια και με όχημα τις νέες τεχνολογίες, η Medochemie αξιοποιεί πλέον Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε), για τις ενεργειακές ανάγκες της εταιρείας.
Συγκεκριμένα, μετά από πρόσφατες συμφωνίες με παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Πάρκα, η Medochemie θα καταναλώνει γύρω στις 12,770,000 kWh πράσινης ενέργειας ετησίως, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Με την κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις της, που παράγεται από Φωτοβολταϊκά Πάρκα και όχι από Συμβατικούς Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς, η Medochemie προβλέπει ότι η εκπομπή των θερμοκηπιακών αερίων CO2 στο περιβάλλον θα μειωθεί κατά 8,645,290 Kg.
Η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια αντικατοπτρίζει τη συνεχή δέσμευση της Medochemie για τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης και την εφαρμογή περιβαλλοντικά ορθών επιχειρηματικών πρακτικών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εταιρεία εφαρμόζει εδώ και αρκετά χρόνια εκτεταμένα προγράμματα μείωσης παραγωγής αποβλήτων, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης και υλοποιεί σειρά έργων στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της για βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην δημιουργία ενός υγειούς περιβάλλοντος.