Στον Σαΐτα Ξαναζωντάνεψε η φύση και η ελπίδα

Στην Medochemie τρέφουμε μεγάλο σεβασμό και ευαισθησία για το φυσικό περιβάλλον. Το δάσος είναι ένα φυσικό αγαθό με πολύπλευρη σημασία και μεγάλη  αξία για τη ζωή, για τον άνθρωπο. Ένας ανανεώσιμος φυσικός πόρος με ανεξάντλητες δυνατότητες για την οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη ενός τόπου και  για τη δημιουργία καλυτέρων συνθηκών ζωής. Οι πυρκαγιές δεν καταστρέφουν μόνο την ομορφιά ενός δασικού τοπίου αλλά και τη δυνατότητα  άντλησης και αξιοποίησης  όλων αυτών των αγαθών από τους ανθρώπους.

Ως Εταιρεία αλλά και ως πολίτες πιστεύουμε ότι έχουμε ευθύνη για την προστασία του φυσικού πλούτου και την ασφαλή παράδοση του στις επόμενες γενεές. Οι δενδροφυτεύσεις  συμβάλουν στην αναγέννηση της φύσης και ξανά δίνουν ελπίδα στη ζωή και γόνιμες συνθήκες  ζωής  τόσο  στους τωρινούς  όσο και  στους μεταγενέστερους. Όπως  η δεντροφύτευση που πραγματοποιήσαμε το  2009  στον Σαϊτά  που  σήμερα  έχει ξαναζωντανέψει  η φύση στην καμένη γη. « Άξιον εστί το τίμημα».