1670
1670 εργαζόμενοι
1670
1670 εργαζόμενοι
4355
4.355 άδειες κυκλοφορίας
4355
4.355 άδειες κυκλοφορίας
630
630 συνδυασμούς φαρμακευτικών προϊόντων
630
630 συνδυασμούς φαρμακευτικών προϊόντων
21
Γραφεία σε 21 χώρες
21
Γραφεία σε 21 χώρες
28%
28% του συνόλου των Κυπριακών εξαγωγών
28%
28% του συνόλου των Κυπριακών εξαγωγών
13
13 Υπερσύγχρονες Παραγωγικές Μονάδες
13
13 Υπερσύγχρονες Παραγωγικές Μονάδες
107
Πωλήσεις σε 107 χώρες
107
Πωλήσεις σε 107 χώρες

The provision of quality drug treatment at affordable prices to all people across the globe in a manner that supports sustainability.

Our Operations

Our Products

Corporate Video

We develop, license, manufacture, market, and distribute branded generic and super-generic pharmaceutical products as well as our own patented brands.

The journey has seen our active expansion into promising markets across the world – from our base in Europe, to the Middle East & Africa, through to the Far East and the Americas.